Ecologie

Onschadelijk en milieuvriendelijk.

Er bestaat geen twijfel omtrent het ecologische en veilige karakter van onze producten : het is voor ons een prioriteit in de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten en terzelfdertijd een unieke eigenschap van al de oplossingen die PCT-Chemie biedt. 

Alle producten van PCT-Chemie staan voor 100% op punt dankzij de jarenlange ervaringen en intensieve beproeving. Dit alles blijkt uit de rapporten van Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) – de instantie die ons op regelmatige basis controleert.

Dat alle producten op een milieuvriendelijke wijze worden geproduceerd, daar staan we natuurlijk op. Dit begint reeds bij de selectie van onze grondstoffen, speelt tevens in de uiterst moderne en energie-efficiënte fabrieksinstallaties maar eindigt zeker niet bij onze recycleerbare verpakkingen. 

We zijn natuurlijk wel bezig met dekvloeren, maar het leefmilieu en welzijn liggen ons evenzeer nauw aan het hart.

Sneller gereed.
En beterkoop.

Gegarandeerde overlaagbaarheid.
Beste kwaliteit. Geen gebreken.

Ecologie en gezondheid

Ecologie en gezondheid

Het ecologische en veilige karakter van onze producten is onbetwistbaar: voor ons is dit een prioriteit in de ontwikkeling van nieuwe producten.

meer

Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid

Op verzoek neemt PCT de volledige verantwoordelijkheid voor de Retanol-dekvloer over.

meer

Probleemloos – snel, persoonlijke aanpak, op de werf.

Wanneer wij het woord “service” in de mond nemen, dan bedoelen we ook “service”. En wij zijn slechts tevreden wanneer u dat ook bent.

meer

Paswoord vergeten?

Opnieuw aanmelden